Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – ŚRODOWISKO NATURALNE

Obszar klimatu i środowiska, podobnie jak wszystkie obszary gospodarki kraju, został poważnie dotknięty sytuacją epidemiczną.

– Paradoksalnie wygląda na to, że stan ten pozytywnie wpłynął na chwilową jakość środowiska. Obserwuje się poprawę zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu szczególnie w miastach z gęstą komunikacją, chociaż z uwagi na niskie temperatury zwiększyła się emisja smogu pyłowego w miastach z dużą ilością kotłów węglowych. Zaobserwowano mniejszą ilość składowanych odpadów.

[the_ad id=”10952″]

Oczywiście są to tylko chwilowe i bardzo pobieżne obserwacje, jednak pozwalające na weryfikację dotychczas dokonanych ocen – mówi Ryszard Pazdan, minister środowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC. – Jeśli ten stan utrzyma się dłużej, to – w zależności od biegu dalszych wydarzeń – trzeba będzie dokonać mniej lub bardziej istotnych zmian w programach i planach środowiskowych – dodaje.

Gospodarczy Gabinet Cieni Business Centre Club

Gospodarczy Gabinet Cieni Business Centre Club to think tank powołany w kwietniu 2012 r., aby wspierać działania prorozwojowe władz publicznych, monitorować prace resortów kluczowych dla przedsiębiorczości, rekomendować zmiany sprzyjające rozwojowi kraju, wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności polskich firm.

[the_ad id=”10952″]

RYSZARD PAZDAN jest ministrem środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.
Uczestnik prac i członek Komitetu Monitorującego Programy Operacyjne nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
członek szeregu polskich i zagranicznych stowarzyszeń zawodowych, m.in. Polskiego Forum Akademicko Gospodarczego, Air & Waste Management Association. Założyciel i prezes firmy ATMOTERM SA. Autor wielu publikacji i
ekspertyz dotyczących m.in. gospodarki cyrkulacyjnej, zmian klimatu, emisji zanieczyszczeń, oddziaływań na
środowisko, zarządzania informacjami środowiskowymi. Ekspert BCC ds. polityki środowiskowej państwa.
tel. 661 426 679 e-mail: ryszard.pazdan@bcc.org.pl

Wskazania dla rządu

Obszar klimatu i środowiska, podobnie jak zresztą wszystkie obszary w gospodarce naszego kraju został poważnie dotknięty sytuacją epidemiczną w jakiej się znajdujemy od miesiąca.

Ocena pozytywnych i negatywnych, ale i oczekiwanych działań rządu w tym obszarze byłaby obecnie mało rzetelna z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację oraz absolutną niepewność bliskiej i dalszej przyszłości. Kompletna dezorganizacja życia gospodarczego, powszechne kwarantanny, ograniczona, a nawet miejscami sparaliżowana komunikacja nie pozwala na obiektywną ocenę sytuacji.

Paradoksalnie wygląda na to, że stan ten pozytywnie wpłynął na chwilową jakość środowiska. Obserwuje się poprawę zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu szczególnie w miastach z gęstą komunikacją, chociaż z uwagi na niskie temperatury zwiększyła się emisja smogu pyłowego w miastach z dużą ilością kotłów węglowych. Zaobserwowano mniejszą ilość składowanych odpadów.

Oczywiście są to tylko chwilowe i bardzo pobieżne obserwacje, jednak pozwalające na weryfikację dotychczas dokonanych ocen.

Jeśli ten stan utrzyma się dłużej, to w – zależności od biegu dalszych wydarzeń – trzeba będzie dokonać mniej lub bardziej istotnych zmian w programach i planach środowiskowych. Takim sygnałem jest chociażby zmiana w terminach opracowania Programów Ochrony Powietrza, których zakończenie przesunięto na październik bieżącego roku. Podobnie, znacznie wydłużono termin uruchomienia BDO (baza danych odpadowych).

W wyniku poważnego ograniczenia produkcji energii elektrycznej, istotnie zmniejszył się popyt na paliwa kopalne, co spowodowało kilkukrotną przecenę pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych.

Prawdopodobna jest również modyfikacja projektu Europejskiego Zielonego Ładu, a szczególnie jego planu realizacyjnego.

Dokonywanie jakichkolwiek ocen, bez znajomości jutra, jest mało wiarygodne i może poważnie wprowadzać w błąd. Wydaje się, że dopiero rozwój sytuacji na przestrzeni kwietnia pozwoli na wyciągnięcie wniosków pozwalających na ewentualną modyfikację działań w obszarze klimatu i środowiska naszego kraju.

W załączeniu mogą Państwo pobrać cały raport.

Załączniki