Nowy podmiot na liście ostrzeżeń publicznych KNF

PRBS Gestion Group LLC z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Pariba Group oraz Partner Groupe) został wpisany na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego.

W piątek, 17 kwietnia 2020 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot:

– PRBS Gestion Group LLC z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Pariba Group oraz Partner Groupe). Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce.

[the_ad id=”10952″]

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

Źródło informacji: KNF