Konsultacje nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027 – SGR

Słowińska Grupa Rybacka rozpoczyna konsultowanie nowej Strategii dla swojego obszaru, dzięki której mieszkańcy i podmioty na nim działające będą mogły pozyskiwać kolejne środki na własne przedsięwzięcia.

Co to jest Lokalna Strategia Rozwoju?

Lokalna Strategia Rozwoju to dokument diagnozujący największe zagrożenia i szanse dla obszaru oraz zawierający rozwiązania przyczyniające się do jego rozwoju. Słowińska Grupa Rybacka właśnie rozpoczęła konsultowanie przyszłej Strategii obejmującej lata 2021-2027.

Dzięki niej możliwe będzie pozyskanie kolejnych środków dla mieszkańców gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Słupsk, Smołdzino i Ustka na realizację ich pomysłów na działalność gospodarczą, aktywności społeczne czy nową infrastrukturę. SGR liczy, że głos lokalnej społeczności pozwoli stworzyć dokument dostosowany do rzeczywistych potrzeb tego terenu, a jednocześnie wpisujący się w odgórne programy i wytyczne.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje planowane są do końca lipca i w drugim etapie – od września. Obecnie zainteresowani mogą wyrazić swoje opinie za pomocą ankiety, którą znajdą na stronie: http://sgr.org.pl/twoj-glos-sie-liczy-ankieta-dotyczaca-diagnozy-obszaru-sgr/, a także uczestnicząc w spotkaniach organizowanych w każdej gminie członkowskiej.

Pierwsze z nich, planowane na 27.06.2022r. na godz. 13:30 w Urzędzie Miasta Ustka, skierowane jest do mieszkańców Ustki. O kolejnych można dowiedzieć się już teraz z harmonogramu zamieszczonego na stronie www.sgr.org.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje o konsultacjach.

Gdzie uzyskać informacje o pracach nad Strategią?

Oprócz umieszczania komunikatów na swojej stronie, SGR będzie również informowała o spotkaniach za pośrednictwem urzędów gmin, ich jednostek oraz organizacji pozarządowych. Osoby, które znajdują się w bazie kontaktów SGR, dostaną natomiast wiadomości o bieżących działaniach mailowo oraz w newsletterze.

Warto wiedzieć, że …..

– Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji;
– Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu.

Informacja prasowa – Słowińska Grupa Rybacka
Fotografia poglądowa – redakcja 10minut.tv