Business Centre Club wyróżniło w tym roku firmę MARKOS

30 listopada w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród „Firma Dobrze Widziana”. Business Centre Club wyróżniło w tym roku firmę MARKOS za działania w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Z rąk organizatorów wyróżnienie odebrał zastępca Dyrektora Naczelnego firmy Szymon Koseski.

MARKOS – Firma Dobrze Widziana

Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. O prestiżowe wyróżnienie mogły starać się przedsiębiorstwa prywatne, państwowe lub jego oddziały.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

– Społeczną Odpowiedzialność Biznesu interpretujemy jako sposób zarządzania firmą, który dobrowolnie łączy dążenie do osiągania celów ekonomicznych z dbałością o zrównoważony rozwój ekologiczny i społeczny, czyli braniem pod uwagę wszystkich interesariuszy firmy: pracowników, klientów, społeczności lokalnej i wszystkich grup otoczenia przedsiębiorstwa. Cieszy nas, że praktyka, którą stosujemy w naszym zakładzie, znalazła odzwierciedlenie w ocenie przygotowanej przez grono ekspertów całego projektu Firma Dobrze Widziana – podkreśla Szymon Koseski.

O przyznaniu wyróżnienia zdecydowały działania, które firma zawarła w przesłanym do organizatorów raporcie z naciskiem na spełnianie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Zawarte w nim zostały opisy działań podejmowanych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, norm i zasad obowiązujących w kontaktach z kontrahentami, przykłady inicjatyw związanych z angażowaniem się w sprawy lokalne, jak również konkretne rozwiązania wpływające na stan środowiska naturalnego.

W uroczystości, obok laureatów, uczestniczyli członkowie Kapituły konkursu oraz osoby związane z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej objęła konkurs Firma Dobrze Widziana patronatem honorowym. Gratulacje laureatom składali: prezes BCC Marek Goliszewski, wiceprezes BCC, dyrektor generalny Maciej Owczarek, przewodniczący jury Paweł Łukasiak.

Organizatorem kampanii mającej promować firmy o bogatym dorobku w zakresie CSR jest Business Centre Club – największa w kraju ustawowa organizacja zrzeszająca indywidualnych pracodawców, zrzeszająca również prawników, dziennikarzy, naukowcy czy studenci. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski.