Analiza – Jakie rozwiązania oferują firmy pożyczkowe w dobie kryzysu?

Nieprzewidziane zdarzenia losowe, takie jak wybuch pandemii, stawiają pożyczkodawców
 i pożyczkobiorców w bardzo trudnej sytuacji. Niektóre firmy przygotowały gotowe rozwiązania dla swoich klientów. Eksperci rankomat.pl sprawdzili, jakie są to działania i co może zrobić osoba, której płynność finansowa ucierpiała przez pandemię.

Firmy pożyczkowe w dobie kryzysu?

Koronawirus pokrzyżował plany terminowej spłaty pożyczki wielu klientom banków i firm pozabankowych. Ponieważ zasady przyznawania oraz spłat pożyczek w firmach pozabankowych różnią się od rozwiązań stosowanych w sektorach bankowych, propozycje pożyczkodawców muszą być bardziej indywidualne i dopasowane do wymagań pożyczkobiorcy. Część firm już zadeklarowała wyjście naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, w tym odroczenie czy wstrzymanie spłat pożyczki. Oto przegląd kilku rozwiązań firm pozabankowych, z których mogą skorzystać klienci tych marek.

Na pomoc posiadaczom pożyczek ratalnych

Wonga

Firma przygotowała następujące propozycje dla posiadaczy pożyczek ratalnych w Wonga:

 • wakacje kredytowe – na okres do 1 miesiąca, aktywowane w ciągu 48 godzin po pozytywnym rozpatrzeniu prośby klienta.

Dla spłacających pożyczkę jednorazowo:

 • możliwość rozłożenia spłaty na 12 miesięcy bez dodatkowych kosztów,
 • szansa na ustalenie pierwszych, niższych 3 rat podczas rozkładania płatności.

Warunkiem otrzymania wakacji kredytowych w Wonga jest brak przeterminowanych należności ze strony klienta. W niektórych przypadkach klient może być poproszony o załączenie dokumentacji potwierdzającej trudności finansowe, które mają związek z pandemią. Pożyczkobiorca może aktywować przeniesienie raty najwcześniej 14 dni przed terminem jej płatności.

Smartney

Oto skrótowy opis programu pomocowego marki, w odpowiedzi na potrzeby klientów
z zaciągniętą pożyczką ratalną w Smartney:

Reklama - Podnośnik koszowy w SłupskuPodnośnik koszowy Słupsk
 • zmniejszenie wysokości rat pożyczki,
 • odroczenie terminu spłaty raty pożyczki o 1 miesiąc,
 • zawieszenie czynności windykacyjnych (bez dodatkowych odsetek karnych za zwłokę)
w uzgodnionym terminie (do 21 dni),
 • umorzenie odsetek karnych za zwłokę od klientów, którzy spłacają raty po terminie (zgodnie z harmonogramem), gdzie opóźnienie jest skutkiem pandemii.

Głównym warunkiem otrzymania pomocy od Smartney jest brak opóźnień w spłacie pożyczki (do 29.02.2020 r.) oraz niezbite dowody na to, że trudna sytuacja finansowa klienta jest bezpośrednio powiązana z pandemią koronawirusa. Dodatkowo na decyzje pomocowe ze strony Smartney wpływają dawna, obecna sytuacja finansowa oraz rokowania dotyczącej przyszłej sytuacji klienta. Firma zobowiązuje się, że do każdej sytuacji odniesie się indywidualnie.

Provident

Firma Provident dla swoich klientów przygotowała następujące rozwiązania:

 • okresowa przerwa w spłacie – firma odracza termin spłaty do 4 rat tygodniowych lub 1 raty miesięcznej,
 • rozłożenie rat pożyczki – to rozwiązanie dla klientów, którzy wciąż borykają się ze spłatą długu (nawet jeśli już wykorzystali wszystkie okresowe przerwy w spłacie),
 • brak odsetek karnych – dla klienta, który spłaca dług w gotówce i opóźni się w spłacie należytej raty w okresie trwania umowy (oczywiście, przy wcześniejszym zgłoszeniu sytuacji).

Część z rozwiązań Provident Polska była już możliwa do realizacji przed wybuchem pandemii. W sprawie programu pomocowego firmy najlepiej kontaktować się bezpośrednio z jej siedzibą, gdzie sytuacja klienta zostanie rozpatrzona indywidualnie.

Na pomoc posiadaczom chwilówek

Miloan

Firma wychodzi z następującymi rozwiązaniami dla posiadaczy niespłaconych chwilówek w Miloan:

 • obniżenie odsetek i prowizji przy spłacie chwilówki,
 • obniżenie odsetek za nieterminową spłatę pożyczki.

Każda sytuacja jest analizowana indywidualnie i w zależności od klienta dobierane są odpowiednie rozwiązania.

TaniKredyt

Firma proponuje klientom poszkodowanym finansowo na skutek pandemii:

 • przedłużenie terminu spłaty pożyczki – na maksymalnie 30 dni.

Opłaty z tytułu prowizji i odsetek zostały dostosowane do założeń specustawy Tarczy Antykryzysowej 2.0.

HapiPożyczki

Po indywidualnym przeanalizowaniu sytuacji pożyczkobiorcy firma proponuje:

 • zawieszenie spłat rat pożyczki na okres jednego miesiąca (z możliwością przedłużenia „wakacji” w spłacie zobowiązań po zakończeniu tego okresu).

HapiPożyczka zaznacza, że jest to praktyka stosowana od dawna i dobrze się sprawdza dla klientów w trudniej sytuacji finansowej.

Vivus

Jak przeczytamy na głównej stronie firmy, Vivus dla klientów dotkniętych finansowo pandemią koronawirusa, proponuje:

 • odroczenie spłaty kapitału pożyczki

Uprawnieni do skorzystania z oferty są jedynie Ci klienci, który przedstawią dowody na to, że ich sytuacja wynika bezpośrednio ze skutków pandemii.

Podsumowanie

Rządowa specustawa Tarcza Antykryzysowa 2.0. wymusiła na firmach pozabankowych obniżenie kosztów pozaodsetkowych i tym samym zmianę warunków przyznawania pożyczek ratalnych i chwilówek oraz egzekwowania ich spłaty, wyjaśnia Jerzy Małysz, ekspert Rankomat:
Zgodnie z przyjętą 31 marca 2020 r. ustawą tarczy antykryzysowej koszty pozaodsetkowe dla pożyczek do 30 dni nie będą mogły przekroczyć 5%, a dla pożyczek ratalnych czy kredytów na dłuższy okres mogą osiągnąć maksymalnie 21%. Tak stanowcze obniżenie limitu kosztów pozaodsetkowych może oznaczać koniec dla wielu firm pozabankowych. To wielki cios dla jedynej, legalnej konkurencji wobec banków, czy SKOK-ów. Mimo tych utrudnień część pożyczkodawców dostosowuje swoje wymagania, nie tylko względem wymagań rządowych, ale również przychylnie spogląda na klientów, którzy przez koronawirusa stracili główne źródło dochodów i teraz nie chcą popaść w długi z zaciągniętą pożyczką. – tłumaczy.

Ostateczną decyzję związaną z przyznaniem pomocy zawsze podejmuje konkretna firma pozabankowa. Część z nich wciąż pracuje nad gotowymi rozwiązaniami, dla klientów dotkniętych problemem utraty płynności finansowej w wyniku kryzysu gospodarczego i światowej pandemii. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z siedzibą firmy pozabankowej w celu uzgodnienia możliwości ewentualnego odroczenia bądź wstrzymania spłaty pożyczki.

Reklama