Słupsk

59

Słupsk na zdjęciach

…”Słupsk – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, w województwie pomorskim, siedziba władz powiatu słupskiego oraz gminy. Leży na Pobrzeżu Koszalińskim, nad Słupią, przy trasie europejskiej E28, dawna siedziba książąt pomorskich. W latach 1975-1998 Słupsk był siedzibą władz administracyjnych województwa słupskiego. Jest członkiem Związku Miast Polskich. Według danych z 31 grudnia 2014 miasto miało 93 206 mieszkańców. Historycznie związane jest z Pomorzem Zachodnim. Patronem miasta jest bł. Bronisław Kostkowski.

Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z roku 1013. Prawa miejskie Słupsk otrzymał 20 sierpnia 1265 z rąk księcia gdańskiego Świętopełka II; przywilej został ponowiony 9 września 1310 przez margrabię brandenburskiego Waldemara. Po usamodzielnieniu się Pomorza Zachodniego stało się jedną z siedzib książęcych; w granicach państwa Gryfitów pozostało aż do jego rozbioru w czasie wojny trzydziestoletniej, gdy przeszło pod kontrolę Brandenburgii-Prus i jej państw-sukcesorów. Jeden z większych ośrodków przemysłowych pruskiej prowincji Pomorze. Od 1945 w granicach Polski.

Współcześnie miasto jest ośrodkiem usługowo-przemysłowym o znaczeniu ponadregionalnym, a także węzłem komunikacyjnym położonym na przecięciu dwóch dróg krajowych i dwóch linii kolejowych. Miasto skupia funkcje administracyjne i aktywność społeczno-gospodarczą w północno-zachodniej części województwa pomorskiego.”…

Oceń wiadomość